WORKSHOP SẮP DIỄN RA

Workshop Tối ưu hiệu quả kinh doanh với Facebook Marketing

DIỄN GIẢ: Anh Phùng Thái Học
NỘI DUNG: Theo báo cáo Social Media Stats cho biết, có 57,43% người dân Việt Nam sử dụng facebook và sẽ còn tiếp tục gia tăng. Với lượng người dùng vô cùng đông đảo, Facebook đã trở thành một xu hướng tiếp thị, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ không thể thiếu và là kênh truyền thông mà cá nhân, cửa hàng nhỏ, các doanh nghiệp không thể bỏ qua.
1
XEM THÊM DANH SÁCH WORKSHOP

2020

1
1
1
XEM THÊM

2019

XEM THÊM