“Đến đây thì mình có cơ hội học hỏi những kiến thức mới mẻ. Đặc biệt là được đưa vấn đề của mình trao đổi trực tiếp cùng trainer, được chia sẻ, hướng dẫn để cải thiện tốt hơn.”

Chia sẻ