“Buổi workshop cung cấp kiến thức rất sát thực tế giúp mình có ý tưởng về chiến lược tăng doanh số trong thời gian tới cho doanh nghiệp”

Chia sẻ