“Chị mới thành lập công ty nên cũng đang tìm đơn vị chạy Digital Marketing. Diễn giả hôm nay chia sẻ rất chi tiết và dễ hiểu, mình nắm rõ để biết cách làm việc với agency hơn.”

Chia sẻ