“Không chỉ học hỏi thêm kiến thức, workshop mang đến cho mình cơ hội được giao  lưu, kết nối với các anh chị chủ doanh nghiệp khác.”

Chia sẻ