“Trên góc độ là người quản lý, các chia sẻ hôm nay giúp mình biết được thêm nhiều điều mới để áp dụng cho hoạt động quảng cáo của mình bài bản hơn, tối ưu, kiểm soát chi phí và hỗ trợ nhân viên hiệu quả.”

Chia sẻ