“Kiến thức hôm nay khá cơ bản và dễ hiểu cho người mới bắt đầu. Anh mong sẽ có thêm các buổi chia sẻ chuyên sâu hơn về Digital Marketing.”

Chia sẻ