“Ấn tượng khi lần đầu tham gia workshop Mắt Bão: chu đáo, chuyên nghiệp, tính vì cộng đồng rất cao, chỉ chia sẻ, trao đổi kiến thức, không PR dịch vụ, bán hàng như các workshop trước đây mình đã tham gia”

Chia sẻ