“Mình đã tham gia hầu hết các buổi workshop của Mắt Bão. Thực sự chuỗi workshop này rất là hay, cung cấp nhiều kiến thức thực tế từ các diễn giả có kinh nghiệm thực chiến, hỗ trợ hữu ích cho doanh nghiệp”

Chia sẻ