Workshop “Bứt tốc doanh số chạm đỉnh với chiến lược Google ads thông minh”

Thời điểm cuối năm là cơ hội bán hàng và gia tăng doanh số cho doanh nghiệp với lượng tiêu dùng lớn. Chiến lược Google Ads thông minh giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm ngân sách vừa tận dụng hiệu quả kênh Google để tiếp cận khách hàng.

Workshop “Bứt tốc doanh số chạm đỉnh với chiến lược Google Ads thông minh mùa cuối năm” nằm trong chuỗi workshop về Marketing và Thương mại điện tử do Mắt Bão tổ chức hàng tháng nhằm hỗ trợ kiến thức cho cộng đồng kinh doanh tại Hà Nội và TP.HCM.